Hello there, visitor 👋

Home | Blog | Garden | GitHub

Julka Kulkulator 🧶🧮

Sprawdź, na którym jesteś semestrze!!

W którym roku zaczxłxś studia?

Ile razy musiałxś powtarzać semestr?

 

Kulkulator zapamięta ciasteczkiem 🍪 kiedy zacząłeś studia i wyświetli poprawny semestr jak znowu wpadniesz 😉